Ulice na slovo u, Zadar

UGLJARSKA
UJEVICA MATE
UJEVICA TINA
ULICA BORELLI
ULICA PRAVDONOSE
URLICA DON SIME
USKOČKA